Impressum

Adres przedsiębiorstwa:

Landmann Polska Sp. z o.o.
ul. Kuziennicza 13b
59-400 Jawor

Tel: + 48 76 870 24 61
Fax: + 48 76 870 23 88

E-mail: landmann@landmann.pl

Dane spółki:

Landmann Polska Sp. z o.o.
Ul. Kuziennicza 13b, 59 - 400 Jawor

NIP: 695 - 13 - 10 - 370
REGON: 390569195
Kapitał zakładowy: 60.000 zł

KRS: 0000122768
IX Wydział Gospodarczy Sądu
Rejonowego we Wrocławiu